Rizikové kácení stromů

Naše firma se specializuje na rizikové kácení stromů. Kácení provádíme za použití stromolezecké techniky, pomocí montážní plošiny, nebo za použití lesnického traktoru.

Abychom mohli tyto práce provádět na profesionální úrovni, pracujeme v teamu zkušených stromolezců, máme platná osvědčení pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou, používáme nejmodernější stromolezecké a dřevorubecké vybavení.

Nejčastějšími případy rizikového kácení:

  • kácení stromů v blízkosti domů, chat, firemních hal a ostatních budov
  • kácení v blízkosti elektrického vedení a pozemních komunikací
  • ve všech místech, kde může dojít k újmě na zdraví, nebo škodě na majetku

Naše firma je pojištěna proti případně vzniklým škodám do výše 3 mil. Kč

Dále provádíme dokončovací práce jako je, frézování pařezů, štěpkování větví, odvoz a finální úklid.

U nás je samozřejmostí nezávazná a bezplatná cenová kalkulace.

Rizikové kácení stromů:

  • Kácení stromů pomocí stromolezecké techniky
  • Postupné kácení stromů za použití montážní plošiny
  • Přetahování nahnutých stromů lesnickým traktorem s navijáky
  • Řešení krizových situací
  • Frézování pařezů
  • Kompletní likvidace vzniklého odpadu (štěpkování větví, pálení na hromadách, odvoz) včetně finálního úklidu
  • Pořez, štípání a úklid dřeva