Dokumenty, které Vám jsme schopni na požádání předložit:

• Živnostenský list

• Výpis z obchodního rejstříku

• Pojištění pro případ vzniklé škody

• Osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

• Osvědčení pro obsluhu motorové pily

• Osvědčení - kácení dřevin rostoucích mimo les

• Osvědčení - výsadba stromů

• Osvědčení o vstupu do kolejiště