Rizikové kácení stromů Benešov

Vánoční strom pro Město Mnichovice

Kácení břízy - osada Borka

Těžba soukromého lesa - Kaliště

Vánoční strom pro obec Chocerady

Kácení smrku - Bezděkov

Kácení stromů pomocí MP - Kunice