Arboristika

Arboristika, je komplexní péče o dřeviny rostoucí mimo les.

Nejčastěji prováděnými úkony jsou bezpečnostní prořezy stromů, redukce korun, ozdravné a výchovné řezy. Dále potom zastřešování dutin a montáž bezpečnostních vazeb, které zabraňují pádu větví na zem.

Práce jsou nejčastěji prováděny v soukromých zahradách, parcích a ve městské zástavbě, kde stromy slouží jako okrasa krajiny a kde zpříjemňují okolní prostředí.

Součástí může být vysazování nových stromů a dřevin a následná péče o ně.

Každý strom je jedinečný a nachází se v odlišném prostředí, proto nabízíme individuální řešení a bezplatnou cenovou kalkulaci na Vámi požadované práce.

Cílem našich služeb je profesionálně odvedená práce s důrazem na kvalitu a spokojenost zákazníka.

Abychom mohli tyto práce provádět na profesionální úrovni, pracujeme v teamu zkušených stromolezců, máme platná osvědčení pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou, osvědčení pro řez stromů, používáme nejmodernější stromolezecké a dřevorubecké vybavení.

Naše firma je pojištěna proti případně vzniklým škodám do výše 3 mil. Kč

Arboristické práce:

 • bezpečnostní prořezy stromů, redukce korun
 • ozdravné a výchovné řezy
 • zastřešování dutin stromů
 • instalace bezpečnostních vazeb
 • ošetření památných stromů
 • ochrana stromů při stavební činnosti
 • kompletní likvidace vzniklého odpadu (štěpkování větví, pálení na hromadách, odvoz) včetně finálního úklidu
 • pořez, štípání a úklid dřeva
 • frézování pařezů
 • dendrologické posudky
 • inventarizace dřevin